Polityka prywatności

Polityka prywatności dla https://www.dziennikhr.pl/

Strona internetowa https://www.dziennikhr.pl/, dalej – Strona lub Witryna gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.

Administrator i właściciel danych

W rozumieniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Administratorem danych osobowych jest Sergii Budim 50-528 Wrocław, ul. Dyrekcyjna 1. Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem możliwy pod adresem mailowym biuro@dziennikhr.pl. Przetwarzanie danych osobowych na Stronie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach kontaktu oraz innych czynności związanych z istnieniem Strony za pośrednictwem Strony. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych – newsletter. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Stronę są Administrator danych, nadawca hostingu, oraz inni firmy lub osoby, którym Strona powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta. Strona przechowuje dane osobowe Klienta do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia danych osobowych. Klient ma prawo do żądania od Strony dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f). Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu. W razie kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez Stronę na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług za pośrednictwem Strony. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług za pośrednictwem Strony.

Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Zbierane typy danych

Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta Strona, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Różne typy danych. Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Strony. Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez tę Stronę lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Stronę, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nie udostępnienie niektórych danych osobowych może przeszkodzić Stronie o świadczeniu usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Stronę i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili. Wykorzystanie zgromadzonych danych Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, jak również do następujących celów: Analityka, Dalsze informacje na temat Danych Osobowych, Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform. Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tej Strony (Aplikacji), do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej. Dostawca: Google Cel: Analityka Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności Strona

WordPress Stats

WordPress Stats to to usługa analityczna udostępniana przez firmę Automattic Inc. Dostawca: Automattic Inc. Cel: Analityka Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu Miejsce przetwarzania danych: USA

Dalsze informacje na temat Danych Osobowych

Niepowtarzalny identyfikator urządzenia

Ta Strona może śledzić użytkowników przez przechowywanie ich unikalnego identyfikatora urządzenia dla celów analitycznych lub w celu przechowywania preferencji Użytkowników. Dostawca: Ta Strona Cel: Dalsze informacje na temat Danych Osobowych Dane osobowe: Różne typy danych

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Te usługi pozwalają przeglądać zawartość hostowaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i prowadzić interakcję z nimi. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.

Widżet wideo YouTube

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala tej Aplikacji na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach. Dostawca: Google Cel: Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

Widżet Google Maps

Google Maps to usługa wizualizacji mapy udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala tej Aplikacji na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach. Dostawca: Google Cel: Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

Komentarze na Stronie

Gdy odwiedzający zostawiają komentarze na Stronie, zbieramy dane wyświetlane w formie komentarzy, a także adresy IP odwiedzających i pasek agenta przeglądarki użytkownika, aby pomóc wykryć spam. Anonimowy ciąg utworzony na Twój adres e-mail (zwany także skrótem) może zostać przekazany do Gravatar, aby dowiedzieć się, czy go używasz. Polityka prywatności Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Twoje zdjęcie profilowe będzie widoczne publicznie w kontekście Twojego komentarza. Komentarze gości można sprawdzić za pomocą usługi automatycznego wykrywania spamu. Jeśli zostawisz komentarz, on i jego metadane są przechowywane przez czas nieokreślony. W ten sposób możemy automatycznie identyfikować i zatwierdzać każdy kolejny komentarz zamiast umieszczać go w kolejce do moderacji.

Pliki medialne

Przesyłając zdjęcia do witryny, należy unikać przesyłania zdjęć z wbudowanymi danymi lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający witrynę mogą pobierać dowolne dane lokalizacji z obrazów w witrynie.

Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Strony lub związanych z nią usług. Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz. Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Strona może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, ta strona i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Stroną (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP). Informacje nie zawarte w niniejszej polityce Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej. Ta Strona nie obsługuje żądań “Do Not Track”. Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania “Do Not Track”, należy przeczytać ich polityki prywatności.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

Informacje na temat niniejszej polityki prywatności

Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, przygotowaną począwszy od modułów dostarczonych przez firmę GuideMe24 i hostowanych na serwerach firmy GuideMe24.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane o wykorzystaniu

Informacje zbierane automatycznie z tej Strony (lub usług osób trzecich wykorzystywanych na tej Stronie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył na Stronę, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.

Podmiot Danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor Danych (lub Nadzorca Danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tej aplikacji, chyba, że wskazano inaczej.

Ta Strona (Aplikacja)

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.

Cookie

Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika. Jeśli zostawisz komentarz na naszej Stronie, możesz włączyć przechowywanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i witryny w plikach cookie. Jest to dla Twojej wygody, więc nie będziesz musiał ponownie wypełniać swoich danych, kiedy zostawisz następny komentarz. Te pliki cookie będą przechowywane przez 1 rok. Jeśli masz konto w Witrynie i zalogujesz się, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić obsługę plików cookie przez przeglądarkę, plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. Podczas logowania ustawiamy również wiele plików cookie, aby zapisać dane logowania i ustawienia ekranu. Pliki cookie do logowania są przechowywane przez 2 dni, a pliki cookie do ustawień ekranu – przez 1 rok. Jeśli wybierzesz „Remember me”, twój login będzie przechowywany przez 2 tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie do logowania zostaną usunięte. Jeśli edytujesz lub opublikujesz artykuł, dodatkowy plik cookie zostanie zapisany w przeglądarce. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i po prostu wskazuje identyfikator właśnie edytowanego artykułu. Ważność wygasa za 1 dzień.

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Strony (Aplikacji). Ostatnia aktualizacja: 14/10/2023

Polityka prywatności    |    Kontakt   |   Strona główna