Rekrutacja

Badanie referencji w rekrutacji: Jak pozyskiwać wartościowe informacje o kandydatach

Badanie referencji w rekrutacji: Jak pozyskiwać wartościowe informacje o kandydatach

Proces rekrutacji stanowi kluczowy etap w tworzeniu wydajnych i zróżnicowanych zespołów. Jednym z elementów tego procesu, który może dostarczyć cennych informacji na temat kandydatów, jest badanie referencji. Badanie referencji polega na kontaktowaniu się z osobami, które współpracowały lub pracowały z kandydatem w przeszłości, w celu zdobycia informacji na temat jego umiejętności, zachowań i osiągnięć. W tym artykule Dziennik HR omówimy, dlaczego badanie referencji jest istotne i jak efektywnie pozyskiwać wartościowe informacje o kandydatach.

Dlaczego badanie referencji jest ważne?

Badanie referencji ma wiele zalet i korzyści, które wpływają na dokładność oceny kandydatów oraz lepsze dostosowanie ich do wymagań stanowiska i kultury organizacyjnej:

 1. Potwierdzenie informacji: Badanie referencji pozwala na potwierdzenie informacji podanych przez kandydata, takich jak doświadczenie zawodowe, umiejętności i osiągnięcia.
 2. Ujawnianie zachowań i cech osobowości: Osoby referencyjne mogą dostarczyć informacji na temat zachowań, cech osobowości oraz stylu pracy kandydata, które są trudne do oceny na podstawie CV lub rozmów kwalifikacyjnych.
 3. Ocena umiejętności miękkich: Badanie referencji pozwala na ocenę umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, umiejętność pracy zespołowej czy elastyczność.
 4. Przewidywanie przyszłego zachowania: W oparciu o wcześniejsze doświadczenia z kandydatem, osoby referencyjne mogą wskazać, jakie zachowania i osiągnięcia można oczekiwać w przyszłej pracy.
 5. Weryfikacja autentyczności: Badanie referencji pozwala na weryfikację autentyczności kandydata oraz uniknięcie potencjalnych oszustw rekrutacyjnych.

Kiedy przeprowadzać badanie referencji?

Badanie referencji może być przeprowadzone na różnych etapach procesu rekrutacyjnego. Najczęściej jednak odbywa się ono po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych i wyborze kandydata, którego chcemy dokładniej ocenić. Można również zdecydować się na badanie referencji przed złożeniem oferty pracy, co pozwoli uniknąć niespodzianek po zatrudnieniu.

Najlepsze praktyki w badaniu referencji

 1. Zgoda kandydata: Zawsze poproś kandydata o zgodę na kontaktowanie się z osobami referencyjnymi. To ważne ze względów etycznych i prawnych.
 2. Dobór odpowiednich referencji: Wybieraj osoby referencyjne, które miały bezpośrednią współpracę z kandydatem i mogą dostarczyć rzetelnych informacji na jego temat.
 3. Pytania ukierunkowane: Przygotuj pytania, które dotyczą konkretnych kompetencji i cech, które są istotne dla stanowiska. Unikaj pytań ogólnikowych.
 4. Podejście STAR: Zachowaj strukturę opartą na metodzie STAR (Sytuacja, Zachowanie, Rezultat), która pomaga uzyskać konkretny opis zachowań kandydata w różnych sytuacjach.
 5. Zapewnienie poufności: Upewnij się, że osoby referencyjne czują się swobodnie w udzielaniu informacji i zapewniaj im poufność.
 6. Dywersyfikacja źródeł: Skontaktuj się z różnymi osobami referencyjnymi, takimi jak byli przełożeni, koledzy z pracy i podwładni, aby uzyskać pełniejszy obraz kandydata.

Podsumowanie

Badanie referencji stanowi istotny element procesu rekrutacyjnego, który dostarcza cennych informacji na temat kandydatów. Pozwala na potwierdzenie informacji, ocenę zachowań i umiejętności miękkich oraz lepsze dostosowanie kandydatów do wymagań stanowiska. Kluczem do skutecznego badania referencji jest wybór odpowiednich osób referencyjnych, przygotowanie konkretnych pytań i zachowanie struktury opartej na metodzie STAR. Dzięki temu rekruterzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje związane z zatrudnieniem, a kandydaci mogą być oceniani w sposób bardziej obiektywny i dokładny.

Udostępnij

Polityka prywatności    |    Kontakt   |   Strona główna