Rekrutacja

Wywiad kompetencyjny: Jak zadawać pytania, które odsłonią umiejętności kandydata

Wywiad kompetencyjny: Jak zadawać pytania, które odsłonią umiejętności kandydata

Wywiad kompetencyjny to jeden z najskuteczniejszych sposobów oceny kandydatów w procesie rekrutacyjnym. Opiera się na zadawaniu pytań ukierunkowanych na konkretne umiejętności i zachowania, które są istotne dla danego stanowiska. To podejście pozwala rekruterom uzyskać głębsze zrozumienie kandydata, jego doświadczenia oraz sposobu radzenia sobie w różnych sytuacjach. W tym artykule Dziennik HR omówimy, jak efektywnie przeprowadzać wywiad kompetencyjny poprzez zadawanie trafnych pytań.

Czym jest wywiad kompetencyjny?

Wywiad kompetencyjny polega na badaniu zachowań, umiejętności i doświadczenia kandydatów poprzez pytania dotyczące ich wcześniejszych osiągnięć i działań. Kluczowym celem tego podejścia jest zrozumienie, w jaki sposób kandydat wykorzystywał swoje kompetencje w realnych sytuacjach zawodowych.

Kluczowe zasady przy zadawaniu pytań kompetencyjnych:

1. Identyfikacja kluczowych kompetencji:

Przed przeprowadzeniem wywiadu kompetencyjnego, ważne jest zidentyfikowanie kluczowych kompetencji związanych z danym stanowiskiem. To pomoże w skupieniu się na tych obszarach podczas rozmowy.

2. Pytania otwarte:

Zadawaj pytania, które wymagają od kandydata opowiedzenia konkretnych historii lub przykładów. Unikaj pytań, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Dzięki temu uzyskasz bardziej szczegółowe informacje.

3. Opis sytuacji, zachowania i rezultatu (STAR):

Podejdź do pytań kompetencyjnych w sposób strukturalny, używając metody STAR:

 • Sytuacja: Opisz, w jakim kontekście lub sytuacji doszło do danej sytuacji.
 • Zachowanie: Opowiedz, jakie konkretne działania podjąłeś/łaś w tej sytuacji.
 • Rezultat: Wskaż, jaki rezultat osiągnąłeś/łaś i jaki był wpływ twojego zachowania.

4. Pytania oparte na konkretnych kompetencjach:

Dobrze jest przygotować pytania dla każdej kluczowej kompetencji. Na przykład, jeśli istotne są umiejętności przywódcze, możesz zapytać kandydata o sytuację, w której musiał zarządzać zespołem i osiągnąć określony cel.

Przykładowe pytania kompetencyjne:

 1. Umiejętności przywódcze:
  • Opowiedz o sytuacji, kiedy musiałeś/łaś poprowadzić zespół w trudnych warunkach. Jakie działania podjąłeś/łaś i jakie były rezultaty?
 2. Umiejętności komunikacyjne:
  • Opisz przykład, kiedy musiałeś/łaś przekazać złożone informacje techniczne osobie bez wiedzy specjalistycznej. Jak to zrobiłeś/łaś?
 3. Rozwiązywanie problemów:
  • Zetknąłeś/łaś się kiedyś z trudnym problemem technicznym? Jak go rozwiązałeś/łaś?
 4. Umiejętność pracy zespołowej:
  • Podaj przykład sytuacji, w której musiałeś/łaś współpracować z osobą o odmiennym podejściu do pracy. Jakie były wyniki tej współpracy?
 5. Radzenie sobie ze stresem:
  • Jak sobie radzisz w sytuacjach, gdy projekt wymaga szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków?

Kluczowe korzyści wywiadu kompetencyjnego:

 • Dokładna ocena umiejętności: Wywiad kompetencyjny pozwala ocenić, w jaki sposób kandydat wykorzystywał swoje umiejętności w praktyce.
 • Odkrywanie cech osobowości: Oprócz umiejętności, można poznać cechy osobowości kandydata, takie jak inicjatywa, zdolność do pracy zespołowej czy kreatywność.
 • Dostarczanie konkretnych przykładów: Kandydaci przedstawiają realne przykłady swoich działań, co pozwala rekruterom lepiej zrozumieć ich doświadczenie.
 • Obniżenie subiektywizmu: Wywiad kompetencyjny pomaga w bardziej obiektywnej ocenie kandydatów, dzięki oparciu się na faktach.

Podsumowanie

Wywiad kompetencyjny to skuteczna metoda oceny umiejętności i doświadczenia kandydatów. Kluczem do sukcesu jest przygotowanie trafnych pytań, które pozwolą na odkrycie konkretnych umiejętności oraz zachowań. Metoda STAR, czyli opisywanie sytuacji, zachowań i rezultatów, pomaga w strukturalnym przeprowadzeniu wywiadu. Dzięki wywiadom kompetencyjnym rekruterzy mogą dokładniej ocenić, czy kandydaci posiadają potrzebne umiejętności i pasują do wymagań stanowiska oraz kultury organizacyjnej.

Udostępnij

Polityka prywatności    |    Kontakt   |   Strona główna