Rekrutacja

Anastazja Makarczuk: Rekrutacja lekarzy z Ukrainy z punktu widzenia specjalisty ds. HR Worksol Group

Anastazja Makarczuk: Rekrutacja lekarzy z Ukrainy z punktu widzenia specjalisty ds. HR Worksol Group

„Cześć i witajcie na Dziennik HR! Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami informacjami na temat rekrutacji lekarzy z Ukrainy. Jestem pewna, że wiele osób jest ciekawych tego procesu i jak można skutecznie pozyskiwać wykwalifikowanych specjalistów medycznych spoza Polski.”

Rekrutacja medyczna to dziedzina, w której Pani Anastazja Makarczuk, specjalista ds. HR w firmie Worksol Group, ma ogromne doświadczenie. Jej praca obejmuje zarówno selekcję odpowiednich kandydatów, jak i zapewnienie im wsparcia na każdym etapie rekrutacji. Czytając dalej, odkryjesz tajniki tego procesu oraz dowiesz się więcej o roli rekrutera/koordynatora w ułatwianiu rekrutacji lekarzy z Ukrainy.

Co Warto Wiedzieć o Podstawach Rekrutacji Lekarzy z Ukrainy

Rekrutacja lekarzy z Ukrainy to proces, który nabiera coraz większego znaczenia w Polsce. Brak wystarczającej liczby specjalistów medycznych w kraju stawia przed polskim systemem opieki zdrowotnej wiele wyzwań. Dlatego też sięgamy po talenty zza wschodniej granicy, aby uzupełnić braki kadrowe i zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę.

Jednak rekrutacja medyczna nie jest łatwym zadaniem. Wymaga starannego doboru kandydatów oraz sprawdzenia ich kwalifikacji i uprawnień. To właśnie tutaj Pani Anastazja Makarczuk, specjalista ds. HR w Worksol Group, odgrywa kluczową rolę.

Mając ogromne doświadczenie w branży rekrutacji medycznej, doskonale rozumie unikalne wyzwania związane z pozyskiwaniem lekarzy spoza Polski. Jej praca polega na identyfikowaniu najlepszych lekarzy, przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych oraz zapewnianiu im kompleksowego wsparcia przez cały proces rekrutacyjny.

Wyzwania Rekrutacji Medycznej: Perspektywa Sp. ds. Rekrutacji Pracowników Medycznych

Rekrutacja lekarzy z Ukrainy to proces, który niesie ze sobą wiele wyzwań. Po pierwsze, jednym z największych problemów jest niewystarczająca znajomość języka polskiego, tj. bariera językowa. Przeszkody wynikające z różnic językowych, obyczajowych czy organizacyjnych mogą wpływać na pełną adaptację nowego pracownika. Dodatkowo specyfika pracy lekarza wymaga specjalistycznego słownictwa. Ukraina ma świetnych lekarzy, jednak większość kandydatów szukających pomocy w znalezieniu pracy w Polsce niestety w ogóle nie mówi po polsku lub rozmawią niewystarczająco dobrze żeby pełnić obowiązki lekarza.

Takim lekarzom na początku proponujemy poszukać kursy językowe lub korepetycje z języka polskiego. Kolejnym krokiem są już formalności z dokumentami, i dopiero następnie – jako pierwszy etap rozpoczęcia pracy – praca pod czujnym okiem polskich kolegów, aby doskonalić swoje umiejętności językowe w sferze zawodowej.

Kolejnym wyzwaniem jest skomplikowany proces rekrutacji, który wymaga starannego sprawdzenia dokumentów oraz przeprowadzenia wielu rozmów kwalifikacyjnych. Ważne jest znalezienie odpowiednich kandydatów, którzy spełniają oczekiwania dotyczące doświadczenia zawodowego i umiejętności językowych. Ważne jest również dokładne sprawdzenie kwalifikacji i uprawnień lekarzy z Ukrainy.

Kwalifikacje i Uprawnienia Lekarzy z Ukrainy

Kwalifikacje i uprawnienia lekarzy z Ukrainy są niezwykle istotne przy rekrutacji medycznej. Polska branża medyczna coraz częściej sięga po ukraińskich pracowników medycznych, doceniając ich wiedzę i doświadczenie. Lekarze z Ukrainy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, które są odpowiednio uznawane przez polskie instytucje.

Wielu lekarzy z Ukrainy posiada dyplomy uzyskane na renomowanych uczelniach medycznych. Ich wykształcenie jest równoważne z polskimi standardami edukacyjnymi, co sprawia, że są oni dobrze przygotowani do praktyki lekarskiej w Polsce. Ponadto, wielu ukraińskich lekarzy posiada specjalizacje, certyfikaty potwierdzające ich umiejętności w danym obszarze medycyny, a najważniejsze – bezcenne doświadczenie które kształtowali przez wiele lat.

Uprawnienia lekarzy z Ukrainy również spełniają polskie wymogi. Jednak przed rozpoczęciem pracy w Polsce muszą oni przejść przez uproszczoną i ostatnio ułatwioną dla ukraińskich lekarzy procedurę uzyskania Decyzji Ministra Zdrowia, a później dostać Prawo wykonywania zawodu w odpowiedniej Izbie Lekarskiej. Jest to ważny etap rekrutacji medycznej, który nie tylko zapewnia bezpieczeństwo pacjentów a również gwarantuje profesjonalną opiekę medyczną.

Praktyczne Aspekty Rekrutacji Lekarzy z Ukrainy

Pierwszym krokiem jest ustalenie potrzeb i wymagań dotyczących stanowiska. Należy dokładnie określić specjalizację, doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do wykonywania pracy. W tym celu warto skonsultować się zarówno z dyrektorem szpitala, jak i innymi lekarzami już pracującymi w placówce.

Następnie przechodzimy do ogłaszania oferty pracy. Ważne jest, aby opublikować ją na różnych platformach rekrutacyjnych oraz stronach internetowych dedykowanych dla lekarzy z Ukrainy. Może to obejmować również bezpośredni kontakt ze szkołami medycznymi lub agencjami rekrutacyjnymi.

Po otrzymaniu aplikacji należy przeprowadzić selekcję na podstawie dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV i list motywacyjny. Kandydaci spełniający wymagane kwalifikacje są następnie zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Pierwsza rozmowa zazwyczaj odbywa się online. Uczestniczą w niej przedstawiciel szpitala, lekarz z Ukrainy, oraz Pani Anastazja, która pełni rolę mediatora, tłumacza i pomaga znaleźć wspólny język w kwestiach związanych z przyszłą pracą kandydata.

Jeśli szpital jest gotowy zatrudnić lekarza z Ukrainy, a lekarz zgadza się na wstępne warunki współpracy, kolejnym krokiem jest dopełnienie formalności. Wszystkie niezbędne dokumenty musza być przetłumaczone na język polski tłumaczem przysięgłym wpisanym do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Następnie należy uzyskać Decyzję Ministra Zdrowia a później Prawo wykonywania zawodu w odpowiedniej Izbie Lekarskiej ze względu na województwo w którym będzie wykonywał pracę lekarz. Tym właśnie też zajmuje się Pani Anastazja Makarczuk. Nawiasem mówiąc, w Worksol Group cały proces jest całkowicie bezpłatny dla lekarzy z Ukrainy.

Znaczenie Dostosowanego Onboardingu

Dostosowany onboarding odgrywa kluczową rolę w procesie rekrutacji lekarzy z Ukrainy. Jest to niezwykle istotny etap, który pomaga nowym pracownikom w łatwiejszym i szybszym przystosowaniu się do pracy w polskim systemie medycznym.

Podczas dostosowanego onboardingu, lekarze z Ukrainy otrzymują specjalne szkolenia dotyczące różnic kulturowych i prawniczych między Polską a ich ojczyzną. To pozwala im na skuteczniejsze poruszanie się w nowym środowisku oraz unikanie potencjalnych błędów czy nieporozumień.

Kolejnym ważnym elementem jest zapewnienie wsparcia mentorów, którzy pomagają nowym pracownikom oswoić się z polskim systemem medycznym i placówką, w której rozpoczynają swoją pracę. Mentorowie są również odpowiedzialni za udzielanie informacji na temat procedur organizacyjnych oraz codziennych obowiązków.

Nie można także zapominać o jasno określonych celach rozwoju zawodowego dla lekarzy z Ukrainy. Dzięki temu mają oni możliwość kontynuowania swojej edukacji i doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego czy konferencjach branżowych.

Integracja Kulturowa: Klucz do Sukcesu

Pan Dmytro, Kardiolog w Piasecznie

Integracja kulturowa to niezwykle istotny aspekt rekrutacji lekarzy z Ukrainy. Kluczem do sukcesu w pracy medycznej jest bowiem umiejętność komunikacji i współpracy między różnymi kulturami.

Właściwa integracja kulturowa pozwala na tworzenie silnych więzi między personelem medycznym, co przekłada się na efektywną pracę i lepsze rezultaty dla pacjentów. Warto pamiętać, że każda grupa zawodowa ma swoje specyficzne wartości, normy i zwyczaje, które należy uwzględnić.

Podczas procesu rekrutacji lekarzy z Ukrainy ważne jest zapewnienie im wsparcia i pomocy w adaptacji do nowego środowiska pracy oraz społeczeństwa polskiego. To właśnie dzięki odpowiednim szkoleniom dotyczącym lokalnych procedur medycznych oraz obowiązujących standardów, lekarze będą mogli swobodnie działać w polskim systemie ochrony zdrowia.

Nie można także zapominać o znaczeniu wzajemnego szacunku i tolerancji między członkami personelu medycznego różnych narodowości. Dobra atmosfera pracy sprzyja efektywnej kooperacji, a tym samym poprawie jakości opieki nad pacjentem.

Przyszłość Rekrutacji Medycznych w Polsce

Przyszłość rekrutacji medycznych w Polsce jest obecnie pełna wyzwań, ale również niesamowicie obiecująca. Z coraz większym zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowanych lekarzy, Ukraina stała się jednym z głównych źródeł talentów dla polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Warto również wspomnieć o rosnącej roli agencji rekrutacyjnych specjalizujących się w kadrach medycznych. Takie agencje jak Worksol Group mają szeroką sieć kontaktów zarówno w Polsce, jak i za granicą, co ułatwia znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Inne istotne zagadnienia dotyczące przyszłości rekrutacji medycznych to promowanie atrakcyjności sektora medycznego jako miejsca pracy oraz dbanie o pozytywny wizerunek branży.

Opinie Lekarzy z Ukrainy: Czy w Ukrainie Dostaliby Więcej?

Wbrew powszechnemu przekonaniu że wynagrodzenia na Ukrainie są dość niskie, w tym dla lekarzy, nie jest to do końca prawdą. Wykwalifikowani lekarze w Ukrainie często prowadzą własną praktykę lekarską i, oprócz pracy w państwowych placówkach medycznych, mają własną działalność gospodarczą, z czego zarabiają dość wysokie kwoty, często o wiele wyższe jak na początek dostają w Polsce. Oprócz tego, pomimo wysokich zarobków, podatki w RP również są znacznie wyższe.

Jednak stabilność polskiej gospodarki, oficjalne wynagrodzenia, dobre wsparcie techniczne i perspektywy na przyszłość przyciągają ukraińskich lekarzy do pracy w polskich szpitalach. Jest też wielu lekarzy z Ukrainy, którzy przenieśli się do Polski z powodu wojny rozpoczętej przez Rosję przeciwko Ukrainie. Specjaliści ci stracili nie tylko pracę, ale często także domy, a nawet miasta i co najgorzej – często też członków rodziny.

Świetna ginekolożka, a pracowała w fabryce we Wrocławiu

Pani Hanna Yaninovych przeniosła się z Ukrainy do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Jak większość Ukraińców, ona również wybrała na początek duże miasto. Pani Hanna nie spodziewała się, że będzie mogła pracować w Polsce w swoim zawodzie, więc znalazła pracę w fabryce we Wrocławiu. Pani Hanna przyznaje, że było to również ciekawe doświadczenie, które pozwoliło jej nauczyć się języka i lepiej poznać polskie społeczeństwo.

Po tym, jak Polska opracowała uproszczoną procedurę zatrudniania ukraińskich lekarzy, Pani Hanna skontaktowała się z Panią Anastazją z Worksol Group i znalazła pracę w miasteczku Pisz na Warmii i Mazurach. Jej koleżanka, neonatolog Pani Tetiana, również znalazła pracę w tym samym szpitalu w Piszu. Jak się okazało, praca w mniejszym mieście też jest dobrze płatna, a oprócz tego wydatki na życie są o wiele skromniejsze.

Ludzie w mieście już dobrze znają nową ginekolożkę Panią Hannę i szanują jej pracę. Podobnie jest z neonatolożką Panią Tetianą. Jak widać, lekarki z Ukrainy organicznie zintegrowały się z lokalną społecznością, wnoszą znaczący wkład w jej dobrobyt, za co otrzymują wdzięczność i ciepło lokalnych mieszkańców. Na zdjęciu Pani Anastazja z Panią Hanną oraz Panią Tetianą.

Neonatolożka Pani Tetiana (po lewej str.) oraz ginekolozka Pani Hanna (po prawej str.) z Panią Anastazją (po środku)

Szukają Państwo Kontaktu w Sprawie Załatwienia Lekarzy z Ukrainy do Swojej Placówki Medycznej?

Jako ekspertka ds. HR, Pani Anastazja doskonale rozumie wyzwania związane z rekrutowaniem lekarzy zagranicznych. Dzięki swoim umiejętnościom komunikacyjnym i zaangażowaniu potrafi nawiązać kontakt zarówno ze specjalistami medycznymi, jak i zespołem pracodawców w Polsce. Jej celem jest zapewnienie najlepszych warunków dla obu stron – dla lekarzy poszukujących możliwości rozwoju oraz dla polskich placówek medycznych potrzebujących wysokiej jakości personelu.

Kontakt

Anastazja Makarczuk

+48 532 840 682

amakarchuk@worksol.pl

Udostępnij

Polityka prywatności    |    Kontakt   |   Strona główna