Rozmowa kwalifikacyjna

Pytania behawioralne w rozmowie kwalifikacyjnej: Jak udzielać odpowiedzi skutecznie

Pytania behawioralne w rozmowie kwalifikacyjnej: Jak udzielać odpowiedzi skutecznie

Rozmowa kwalifikacyjna to kluczowy etap procesu rekrutacyjnego, podczas którego pracodawca ma okazję poznać kandydatów nie tylko na podstawie ich umiejętności, ale także zachowań i doświadczeń z przeszłości. Pytania behawioralne stanowią istotny element tego procesu, pozwalając na ocenę, jak kandydat radził sobie w konkretnych sytuacjach oraz jakie umiejętności posiada. W tym artykule Dziennik HR omówimy, czym są pytania behawioralne, dlaczego są one stosowane oraz jak skutecznie udzielać na nie odpowiedzi.

Czym są pytania behawioralne?

Pytania behawioralne to pytania skonstruowane w taki sposób, aby kandydat opowiadał o swoich doświadczeniach z przeszłości, konkretne sytuacje, w których się znalazł oraz jak radził sobie w obliczu wyzwań. Te pytania opierają się na założeniu, że przeszłe zachowanie jest dobrym wskaźnikiem przyszłego działania.

Dlaczego pytania behawioralne są stosowane w rozmowach kwalifikacyjnych?

 1. Przykładowe sytuacje: Pytania behawioralne pozwalają kandydatom przedstawić rzeczywiste przykłady sytuacji, w których się znaleźli i w których mogli wykorzystać swoje umiejętności.
 2. Unikanie ogólników: Zamiast ogólnych stwierdzeń, pracodawca otrzymuje konkretne przykłady, które ułatwiają ocenę kompetencji kandydata.
 3. Predykcja zachowań: Przeszłe zachowanie kandydata może przewidzieć, jak będzie się on zachowywał w podobnych sytuacjach w przyszłości.

Jak skutecznie udzielać odpowiedzi na pytania behawioralne?

 1. Struktura STAR: Skuteczny sposób na udzielanie odpowiedzi na pytania behawioralne to metoda STAR:
  • Sytuacja (Situation): Opisz sytuację, w której się znalazłeś.
  • Zadanie (Task): Wyjaśnij, jakie było Twoje zadanie w tej sytuacji.
  • Akcja (Action): Omów działania, które podjąłeś, aby rozwiązać problem lub osiągnąć cel.
  • Rezultat (Result): Opowiedz o wyniku Twoich działań i jaki efekt przyniosły.
 2. Koncentracja na umiejętnościach: Przy odpowiedziach staraj się podkreślić umiejętności, które są istotne dla stanowiska, na które aplikujesz.
 3. Konkretność: Daj szczegółowe i konkretne odpowiedzi, unikając ogólników.
 4. Sukcesy i nauka: Podkreśl, jakie wyniki udało Ci się osiągnąć oraz co wyniosłeś z danej sytuacji na przyszłość.
 5. Zgodność z wartościami: Upewnij się, że Twoje opowieści są zgodne z wartościami firmy, dla której aplikujesz.

Przykładowe pytania behawioralne

 1. Opowiedz o sytuacji, w której musiałeś/aś szybko dostosować się do zmieniających się warunków.
 2. Podaj przykład, kiedy musiałeś/aś pracować z trudnym współpracownikiem i jak sobie poradziłeś/aś.
 3. Opisz sytuację, w której musiałeś/aś skutecznie zarządzać wieloma zadaniami naraz.
 4. Czy miałeś/aś do czynienia z konfliktem w zespole? Jak go rozwiązałeś/aś?
 5. Wspomnij o razie, kiedy popełniłeś/aś błąd. Jak sobie z nim poradziłeś/aś?

Korzyści wynikające z udzielania skutecznych odpowiedzi na pytania behawioralne

 1. Dowód umiejętności: Udzielając konkretnych przykładów, udowadniasz, że posiadasz potrzebne umiejętności.
 2. Wiarygodność: Opowiadając o swoich doświadczeniach, tworzysz wiarygodny obraz siebie jako pracownika.
 3. Odróżnienie się: Skuteczne odpowiedzi pozwalają Ci wyróżnić się wśród innych kandydatów.
 4. Przygotowanie: Przygotowanie odpowiedzi na pytania behawioralne sprawia, że czujesz się pewniej podczas rozmowy.

Podsumowanie

Pytania behawioralne w rozmowie kwalifikacyjnej stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i doświadczeń. Stosując metodę STAR, koncentrując się na konkretnych sytuacjach i umiejętnościach oraz dostosowując odpowiedzi do wartości firmy, można skutecznie przekazać pracodawcy, że jesteś odpowiednim kandydatem na stanowisko. Odpowiedzi behawioralne to narzędzie, które pozwala na zbudowanie pozytywnego wizerunku i zdobycie przewagi w trakcie rekrutacji.

Udostępnij

Polityka prywatności    |    Kontakt   |   Strona główna